R A N G L   &   Š K R A B A
Mochov u Prahy
 
 
   
 
   

adresa
Rangl & Škraba
obchod nábytkem
Sokolovská 338
250 87 Mochov

telefon/fax
326 992 464

E-mail
rsw.rangl@worldonline.cz
 

T R A D I C E - K V A L I T A - S P O K O J E N O S T

   

provozní doba
pondělí až pátek
 800 - 1200
1400 - 1730

sobota
 900 - 1100

zboží rozvážíme v termínech
dohodnutých se zákazníkem
(i v sobotu nebo v neděli)